Svileni buketi i vještačko cvijeće

Vještačko cvijeće – na komad

  • Ruža rascvjetala
  • Ruža polurascvjetala
  • Ruža u pupu
  • Dalija
  • Gerber
  • Anturijum
  • Grana rumunkule
  • Karanfil
  • Svileni buketi

Trenutno imamo oko 80 vrsta buketa
Napomena:
Asortiman buketa se mijenja prilikom dolaska nove robe.